Adatvédelmi nyilatkozat

A Hagora Webshop adatkezelési adatvédelmi elvei

Adatvédelmi nyilatkozat: A Hagora Webshop adatvédelmi és adatkezelési elveit ezúton tesszük közzé, amelyeket a Hagora Mix Kft. magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe a vonatkozó hatályos jogszabályokat, továbbá a fontosabb nemzetközi ajánlásokat pl.: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelemről; 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); valamint az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Adatkezelési nyilvántartási szám:

Kérelmezés alatt…

Adatkezelő neve:

Hagora Mix Kft.

1161 Budapest, Thököly utca 17

Adószám: 12414699-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-933338

 

Kezelt adatok köre:

A Hagora Webshop látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük a felhasználók hálózati identitását: számítógépük IP-címét és a használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját és a megtekintett oldalak címét. A naplóállományokban a szolgáltatást végző szerver a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzít, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk felhasználása kizárólag technikai célokra történik. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

A felhasználó látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól, valamint a hirdetéseket kiszolgáló szerver üzemeltetőjétől. Az anonim látogatóazonosító egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el.

Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A cookiek elfogadása nem kötelező (a böngészőprogramban letiltható). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunk ugyanúgy igénybe vehető, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni a felhasználót.

A hírlevelünkre történő feliratkozáshoz a névét, felhasználó e-mail címét kérjük, amelyet harmadik félnek – a jogerős bírósági megkeresést kivéve – nem adunk ki.

Vásárláskor megjelenő űrlapunkon (számlázási, és szállítási adatok tekintetében) név, cégnév, telefonszám, cím, e-mail címét (számlázási, szállítási) kérjük, amelyet harmadik félnek – a jogerős bírósági megkeresést kivéve – nem adunk ki.

Az adatkezelés célja:

A Hagora Mix Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, a tudomására jutó, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás, megrendelői kiszolgálása, illetve statisztika készítéséhez használja fel. Az adatokat egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén használjuk fel.

A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) átmenetileg tároljuk.

Ésszerű ellenőrzést biztosítunk azok felett a személyes azonosító adatok, információk felett, amelyeket a felhasználók megosztanak velünk. (Személyes azonosító adatnak, információnak számít mindaz, amely összefüggésbe hozható az ügyféllel).

Az adatkezelés időtartama:

Az önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg a felhasználó nem kéri törlését: hírlevelünk esetében leiratkozáskor törlődik a felhasználó neve és e-mail címe.

Vásárláskor megadott adatokat a számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelő időtartamig; azután pedig, amíg a felhasználó nem kéri a törlését.

A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

A szerver által rögzített és tárolt adatokhoz a tárhelyszolgáltató rendszergazdája, és a Hagora Mix Kft. rendszergazdája fér hozzá.

A hírlevélküldéshez, vásárláshoz megadott adatokhoz a Hagora Mix Kft. adatkezelője fér hozzá.

Adatkezelésünkkel kapcsolatos kérdése, kérése esetén forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeinken.